Dėl žemės pirkimo naujiems miškams įveisti
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

Naujienos


   Dėl žemės pirkimo naujiems miškams įveisti
      2017-10-18

Perkančioji organizacija: VĮ Vilniaus miškų urėdija (įm. kodas 191805594).
Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., LT-13116 Vilniaus r. sav.,            tel. (8 5) 233 61 59, faks. (8 5) 216 093 0, el.paštas info@vilmu.lt
Kandidatai norėdami gauti pirkimo dokumentus ir pateikti paraiškas, gali kreiptis į VĮ Vilniaus miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką Algį Vaitkevičių.
Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų, naujiems miškams įveisti, pirkimas.
Perkamo objekto paskirtis ir pageidaujama buvimo vieta: valstybės nuosavybėn – valdyti patikėjimo teise, VĮ Vilniaus miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigyjimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Reikalaujami parduodamo turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):
a) ne mažesnis kaip 0,5 ha ploto žemės sklypas, besiribojantis su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Vilniaus miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypas, esantis ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų.
b) atskiras, ne mažesnis kaip 3 ha ploto žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Vilniaus miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jo yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.
c) atskiras, ne mažesnis kaip 5 ha žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Vilniaus miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jo yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.
d) žemės sklypas, nepriskirtas teritorijai, kurioje mišką įveisti draudžiama.
PARAIŠKŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; nurodo nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus veiklos apribojimus ir kitus kadastro duomenis, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytus veiklos prioritetus, teritorijos naudojimo reglamentus, nustatytus servitutus, kitus daiktinių teisių suvaržymus ir trečiųjų asmenų teises į siūlomą pirkti, nuomoti žemės sklypą ar į žemės sklypą, į kurį siūloma įsigyti kitas teises; turto vertinimo ataskaitą, jeigu kandidatas nesutinka parduoti valstybei žemės sklypo naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, nustatyta tvarka; įgalinimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl žemės sklypo pardavimo; parduodamo žemės sklypo apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo žemės sklypo apžiūrėjimo, pareigas, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį); pradinę kainą; terminą, kada įsigytu žemės sklypu faktiškai bus galima pradėti naudotis.
 
Paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. gruodžio 15 d. 15.00 val.
Kalba ar kalbos, kuriomis kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.
Pirkimo dokumentų (sąlygų) pateikimo tvarka: pirkimo dokumentai kandidatams pateikiami nemokamai, gavus prašymą adresu: VĮ Vilniaus miškų urėdija, Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., LT-13116 Vilniaus r. sav.Perkančioji organizacija: VĮ Vilniaus miškų urėdija (įm. kodas 191805594).
Adresas, telefonas, faksas, elektroninis paštas: Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., LT-13116 Vilniaus r. sav.,            tel. (8 5) 233 61 59, faks. (8 5) 216 093 0, el.paštas info@vilmu.lt
Kandidatai norėdami gauti pirkimo dokumentus ir pateikti paraiškas, gali kreiptis į VĮ Vilniaus miškų urėdijos vyriausiąjį miškininką Algį Vaitkevičių.
Pirkimo pavadinimas: Žemės sklypų, naujiems miškams įveisti, pirkimas.
Perkamo objekto paskirtis ir pageidaujama buvimo vieta: valstybės nuosavybėn – valdyti patikėjimo teise, VĮ Vilniaus miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigyjimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Reikalaujami parduodamo turto techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):
a) ne mažesnis kaip 0,5 ha ploto žemės sklypas, besiribojantis su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Vilniaus miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypas, esantis ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų.
b) atskiras, ne mažesnis kaip 3 ha ploto žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Vilniaus miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jo yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.
c) atskiras, ne mažesnis kaip 5 ha žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Vilniaus miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jo yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias.
d) žemės sklypas, nepriskirtas teritorijai, kurioje mišką įveisti draudžiama.
PARAIŠKŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; nurodo nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus veiklos apribojimus ir kitus kadastro duomenis, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytus veiklos prioritetus, teritorijos naudojimo reglamentus, nustatytus servitutus, kitus daiktinių teisių suvaržymus ir trečiųjų asmenų teises į siūlomą pirkti, nuomoti žemės sklypą ar į žemės sklypą, į kurį siūloma įsigyti kitas teises; turto vertinimo ataskaitą, jeigu kandidatas nesutinka parduoti valstybei žemės sklypo naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, nustatyta tvarka; įgalinimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl žemės sklypo pardavimo; parduodamo žemės sklypo apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo žemės sklypo apžiūrėjimo, pareigas, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį); pradinę kainą; terminą, kada įsigytu žemės sklypu faktiškai bus galima pradėti naudotis.
 
Paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. gruodžio 15 d. 15.00 val.
Kalba ar kalbos, kuriomis kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.
Pirkimo dokumentų (sąlygų) pateikimo tvarka: pirkimo dokumentai kandidatams pateikiami nemokamai, gavus prašymą adresu: VĮ Vilniaus miškų urėdija, Vilniaus g. 22, Mickūnų mstl., LT-13116 Vilniaus r. sav.


VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018