Miško darbų planavimas
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla

   

    Miško darbų planavimas


2012-04-01

Miškotvarkos projektas - miško darbų projektavimo pagrindinis dokumentas

Iš LR Miškų įstatymo

14 straipsnis. Miškotvarkos projektas.
1. Miškotvarkos projektas - tai specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį organizuojamas miškų ūkis ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Jis sudaromas visoms miško valdoms. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą.

Lietuvoje miškų tvarkymo projektai pradėti ruošti jau XIX amžiuje. Vilniaus apylinkių miškų projektai ruošti visą XX amžių - tik suiručių laikais šis darbas sutrikdavo. Carinės Rusijos okupacijos laikotarpio planinės medžiagos neaptikta, yra tik atskirų žinių. Lenkijos okupacijos metu miškai tvarkyti: išlikusios girininkijų schemos. 1940-aisiais Vilniaus miškų urėdijos miškus vertino jau Lietuvos Respublikos taksatoriai. Sovietinės okupacijos metais projektai ruošti kelis kartus.
2000 metais miškotvarkos darbams vadovavo ir projektą ruošė Valstybinio miškotvarkos instituto III būrio viršininko Vidmanto Didžkalnio vadovaujami taksatoriai. Jie dalykiškai bendradarbiavo su girininkais. 2000-2010 metų miškotvarkos projektas apima visų nuosavybės formų miškus, atlikta kiekvieno miško sklypo inventorizacija, pateiktos miško naudojimo apimtys, patikslintas miškų priskyrimas grupėms ir kategorijoms, skaitmeniniais metodais paruošti miškų žemėlapiai, paruoštas projekto ekonominis ir ekologinis pagrindimai.

Pateikiame dalį projekto medžiagos apie Vilniaus miškų urėdijos miškus.
Urėdijos teritorijoje esančių miškų plotas - 59360,9 ha. Teritorijos miškingumas šiuo metu - 37,2 proc. (šalies - 32,8 proc.). Urėdijos miškai išsidėstę dviejų savivaldybių teritorijoje: Vilniaus rajono savivaldybės - 92 proc., Vilniaus miesto savivaldybės žemėje - 8 proc.

MIŠKO IŠTEKLIAI

Iš LR Miškų įstatymo

2 straipsnis.7. Miško ištekliai - nenukirstas miškas, sakai, kelmai ir dervuoliai, medžių žievė, karnos ir tošis, medžių sula, kalėdiniai medeliai, kitos dekoratyvinės miško medžiagos, šakelės, vytelės, grybai, riešutai, uogos, vaisiai, vaistažolės ir vaistinės žaliavos, miško paklotė ir lapai bei miško augalija.  Valstybinis miškotvarkos institutas (habil. dr. A.Kuliešis) ir Lietu­vos žemės ūkio universitetas (dr. E.Petrauskas) padedant Aplinkos mi­nisterijos Miškų departamentui (dr. V.Vaičiūnas), Suomijos ir Švedijos specialistams 2000 metais išleido daugiatikslio Lietuvos miškų naudo­jimo prognozes iki 2030 metų. Skaičiavimai atlikti pagal originalų miš­ko dinamikos ir naudojimo modelį KUPOLIS.Pateikiame prognozę iš šios knygos apie galimą Vilniaus miškų urėdijos III ir IV grupės miškų likvidinės medienos naudojimą 2001-2030 metais.

 

VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018