Miškų monitoringas
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla

   

    Miškų monitoringas


2014-11-14

 • VĮ Vilniaus miškų urėdijos valstybiniai miškai nuo 2003 m. tarptautinių sertifikuojančių organizacijų yra sertifikuoti FSC sertifikatu;

 • Urėdijos dirbantieji nuolatos atlieka gyvūnijos ir augalijos stebėseną (monitoringą), kaupia informaciją apie buveinių, rūšių įvairovę, paukščių lizdavietes, perimvietes, retus augalus ir gyvūnus, Lietuvos Raudonosios knygos objektus

 • Kviečiame, kad prie šių darbų aktyviai prisijungtų urėdijoje atliekantys gamybines praktikas aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai, gamtosaugininkai, miškotvarkininkai, seniūnijų bendruomenės ir visi tie, kas neabejingi natūralios gamtos išsaugojimui;

 • Kviečiame visus miškų lankytojus informuoti artimiausios girininkijos arba urėdijos darbuotojus apie miške pastebėtus retų paukščių lizdus, retas nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, miškų ir aplinkos teršėjus;

 • Vadovaujantis VĮ Vilniaus miškų urėdijos miškų urėdo 2012 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-36 "Dėl VĮ Vilniaus miškų urėdijos plotų, kuriuose nevykdoma ūkinė veikla, sąrašo patvirtinimo" nustatyta, kad Vilniaus urėdija įsipareigoja nevykdyti ūkinės veiklos 1635,1 ha miško teritorijoje;

 • Urėdijos darbuotojai fiksuoja pastebėtus ypatingos vertės objektus urėdijos teritorijoje ir praneša miškotvarkos inžinieriui. Miškotvarkos inžinierius imasi priemonių, kad vertingos teritorijos būtų išsaugotos;

 • 2013 m. Dūkštų girininkijoje nustatytas Juodojo gandro lizdas. Nustatyta lizdo apsaugos zona 200 m.
 • 2013 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija įkėlė tris dirbtinius lizdus Jūriniams ereliams. Nustatyos apsaugos zonos po 200 m.
 • 2014 m. urėdijos darbuotojai nustatė du juodojo gandro lizdus. Nustatytos apsaugos zonos po 200 m.
   
 • 2015 m. Kalvelių girininkijoje rastas didelis neindentifikuotos paukščio rūšies lizdas, kuris įtrauktas į saugomų teritorijų žemėlapį. Dėl šio lizdo bus nevykdomi 1,7 ha miškotvarkos suplanuoti pagrindiniai kirtimai.
 • 2016 m. Taurų girininkijoje Vykdant paruošiamuosius biržės kirtimui darbus, rangovai pastebėjo lizdą, Kaip ir buvo instruktuoti per pasitarimus, nutraukė darbus ir informavo urėdiją. Buvo nustatyta, jog lizdas yra nenaudojamas, yrantis, suopio. Urėdija ėmėsi priemonių išsaugoti lizdą r aplink jį esančią medžių biogrupę.
 • 2017 m. Dūkštų girininkijoje vykdant miškų žvalgymą girininkijos darbuotojai pastebėjo neįprastą grybą. Gamtos tyrimų centro mikologai patvirtino, kad aptiktas į Lietuvos  Raudonąją knygą įrašytas grybas Kopūstgalvis Raukšlius. VĮ Vilniaus miškų urėdija greta rasto grybo nevykdys jokios ūkinės veiklos, gretimi medynai bus nuolat stebimi, tikintis aptikti daugiau šio grybo vaisiakūnių. Grybo radavietė ir jos apsaugos zona įnešti į Urėdijos saugomų teritorijų sąrašus, planinę medžiagą.
 • 2017 m. Taurų girininkijoje vykdant biržių atrėžimo darbus, girininkijos darbuotojai, skirtingose girinikijos vietose pastebėjo du lizdus (preliminariai nustatyta vištvanagio ir kranklio - tiksliau bus nustatyta, pavasarį, sugryžus lizdų šeimininkams). Urėdija ėmėsi priemonių išsaugoti lizdus ir aplink juos esančius miškus - veisimosi vietas (kaip tai numato Miško kirtimo taisyklės). Lizdai ir jų apsaugos zonos įnešti į Urėdijos saugomų teritorijų sąrašus, planinę medžiagą.
 • 2017 m. Dūkštų girininkijoje, Neries regioninio parko siūlymu buvo pradėtas saugoti medis - pušis. Šią pušį Neries regioninis parkas ketina siūlyti paskelbti Gamtos paminklu.


Papildoma informacija

VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018