Valstybinis miškų valdymas
Vilmu

Mūsų darbai ateinančioms kartoms
        
Svetainės struktūra   English   Lietuviškai

Versija
neįgaliesiems
VĮ Vilniaus miškų urėdija
Vilniaus g. 22
Mickūnų mstl.
LT-13116 Vilniaus r. sav.


Telefonas +370 5 233 6159
Faksas +370 5 216 0930
El.paštas info@vilmu.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 191805594
PVM kodas LT918055917
A/s LT457044060000232864
AB SEB bankas
Naujienų prenumerata

    Veikla

   

    Valstybinis miškų valdymas


2012-04-01

VĮ Vilniaus miškų urėdija, viena iš 42 Lietuvos Respublikos urėdijų, valdanti Vilniaus rajono valstybinės reikšmės miškus, kurie iš visų supa Lietuvos sostinę - Vilnių.
Miškų urėdijos veiklą apibrėžia valstybės valdžios, mokslo institucijų ir projektavimo organizacijų dokumentai.
2001 metų balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimas, atlikęs didelį paruošiamąjį darbą, priėmė Lietuvos Respublikos Miškų įstatymą. Tai aktualizuotas 1994 m. priimto Miškų įstatymo tekstas, įtvirtinęs valstybinio ir ūkinio valdymo atskyrimo, Miškų įstatymo vykdymo, kontrolės, valstybinio miškų ūkio ekonominio reguliavimo, privačių miškų tvarkymo, tarptautinio bendradarbiavimo principus. Įstatymas įsigaliojo nuo 2001 m. liepos 1 d.

Iš LR Miškų įstatymo:

2 straipsnis.
14. Miškų urėdija-valstybės įmonė, turto patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą. Miškų įstatymu numatytos miškų valstybinio valdymo institucijos ir miškų įstatymo vykdymo priežiūra.Valstybės įmonė VĮ Vilniaus miškų urėdija darbą organizuoja pagal steigėjo patvirtintus įstatus, turi juridinio asmens teises.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 484 patvirtintas dokumentas, svarbus miškų ūkio tolesnei veiklai - Lietuvos miškų ūkio politikai ir jos įgyvendinimo strategijai. Tai vadovų, mokslininkų ir gamybininkų paruoštas dokumentas, apimantis miškų ūkio politikos formavimo principus, kryptis ir išsamią miškų ūkio sektoriaus analizę bei numatantis miškų ūkio strateginius tikslus.

Dokumento ištrauka:

Siekiant užtikrinti subalansuotą miškų ūkio plėtrą, patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius miškui ir užtikrinti miškų išsaugojimą ateities kartoms, pripažįstant ilgą miško augimo trukmę ir atsižvelgiant į nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką, skatinant sąlygas, kuriomis teisingai tvarkomi miškai duotų šaliai ekonominės naudos, Lietuvoje yra formuojama ilgalaikė miškų ūkio politika, suderinta su kitų šalies ūkio šakų politikomis ir besiremianti šalies tradicijomis bei Europos Sąjungos teisinių normų, tarptautinių konvencijų, rezoliucijų, susitarimų, programų bei nacionalinių teisės aktų reikalavimais.

Detalesnį Miškų įstatymo vykdymą reglamentuoja poįstatyminiai aktai - Aplinkos ministro įsakymai, Generalinės miškų urėdijos įsakymai, taip pat Vilniaus miškų urėdo įsakymai. Jie atspindi laiko aktualijas. Ūkininkavimo praktikoje diegiamos projektuotojų, mokslininkų ir pažangios patirties naujovės.

 

 
VĮ Vilniaus miškų urėdija 2018